Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 20/2021 – Organizacja Dużych Imprez Sportowych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/430/21  z dnia 24 marca 20201 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 20/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 19 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30 oraz skanu wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną i dołączeniu go do Generatora Ofert Witkac.pl  w terminie do 19 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59:59

Informacji udziela p. Michał Rutkowski

tel. kom. 883 353 688

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian