Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 25/2016

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwałą nr 31/1221/16

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 25/2016

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

„Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”  

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach będzie się odbywało wyłącznie za pomocą generatora ofert. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej oraz w zakładce generator ofert.

Załączniki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian