OGŁOSZENIE ws. otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”

 

Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych będących organem prowadzącym dla szkoły/szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 dla Działania 10.2  Poddziałania 10.2.2 Kształcenie Ogólne został ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13 czerwca 2016 r. na stronie www.mojregion.eu.

Szczegóły w załączniku.

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian