Ośrodki adopcyjne uprawnione do prowadzenia procedur adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim

 

Ośrodki adopcyjne uprawnione do prowadzenia procedur adopcyjnych
w województwie kujawsko-pomorskim:
A. Ośrodki publiczne:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 40A, 87-100 Toruń
Tel: 56/652 29 32, Fax: 56/621 06 72
e-mail: adopcja[dot]torun[at]k-poa[dot]torun[dot]pl
(ośrodek prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na adopcję)

oddział w Bydgoszczy
ul. Karpacka 31, 85-164 Bydgoszcz
Tel/fax: 52/322 96 28, Tel: 52/582 14 12
e-mail: adopcja[dot]bydgoszcz[at]k-poa[dot]torun[dot]pl

oddział we Włocławku
ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek

Tel: 54/236 59 89, Fax: 54/414 00 88
e-mail: adopcja[dot]wloclawek[at]k-poa[dot]torun[dot]pl

oddział w Jaksicach
ul. Sportowa 4, 88-181 Jaksice
Tel: 52/351 16 24, Tel/fax: 52/351 16 00
e-mail: adopcja[dot]jaksice[at]k-poa[dot]torun[dot]pl

B. Ośrodki niepubliczne – do 31 grudnia 2024 roku:

1. Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu
Plac Bł. Ks. S. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Tel. 56/652 26 26, 603 947 542
e-mail: adopcja[at]doao-torun[dot]pl

2. Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Św. Jana Pawła II
ul. Grodzka 22, 85-109 Bydgoszcz
Tel/fax 52/375 36 05, Tel: 724560010
e-mail: adopcjacdb[at]gmail[dot]com, adopcja[at]adopcjacdb[dot]org

Stan na 12.02.2021 r.

Opracowanie:
Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych, luty 2021 rok.

.

Informacje

Rejestr zmian