Otwarty Konkurs Ofert Nr 28/2017

Otwarty Konkurs Ofert Nr 28/2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Uchwałą nr 24/1100/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r.

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 28/2017
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadaniaelektronicznie za pomocą Generatora ofert nr 2 oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną

www.generatorofert2.kujawsko-pomorskie.pl

lub na http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 w terminie do 14 lipca 2017 r. do godz. 14.00

     na niżej podany adres:

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

lub osobiście w punkcie podawczo-kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Biuro podawczo-kancelaryjne – parter

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty
w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej do dnia 14 lipca 2017 r. do godziny 14:00.

Informacji udziela Departament Sportu i Turystyki:

Arkadiusz Gołębiewski     –   tel. kom. 668 031 258

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian