Otwarty konkurs ofert – turystyka

W dniu 18 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na dofinansowanie zadań samorządu województwa, zlecanych do realizacji podmiotom sektora społecznego.

 

Zapraszamy do składania ofert przez podmioty do tego upoważnione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i prowadzące działalność statutową w zakresie turystyki. Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 20120 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

Informacje

Rejestr zmian