Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/391/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/390/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek STRUGA S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie zakładu należącego do STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/389/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjna 201/2016 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/388/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/387/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/386/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/385/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/384/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/383/16 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. regulację rowu melioracyjnego o nazwie Doprowadzalnik A wraz z wykonaniem przepustu w obrębie km 1+864 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Szubin. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjne 197/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek FLALIA Flavio Prandin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu i kasacji pojazdów w m. Płowce Drugie, gm. Radziejów, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o.o. w Radziejowie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjna 198/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta informacyjna 196/2016 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/788/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/787/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu szkoleniowego” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/786/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla zespołów” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły