Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/774/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Panczenistów w Niemczu, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr XXII/377/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 11 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/773/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kopernika w Niemczu, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/772/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Słonecznej w miejscowości Osielsko Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/771/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Polnej w Żołędowie, gmina Osielsko Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Pismo Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) oraz przekazywania w formie elektronicznej rejestru VAT Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Uchwała Nr 25/900/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 25/900/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 25/899/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Karta informacyjna 200/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Karta informacyjna 199/2016 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 47/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/374/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/374/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Władysława Raczkiewicza Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 protokół Nr XXI/16 z XXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 czerwca 2016 r. Szczegóły