Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/879/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Tiranie, Albania Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie nieprawidłowości przy przygotowaniu projektów uchwał sejmiku i powstałych błędach w załącznikach do projektów opracowanych przez Departament Środowiska – KS-S.0003.8.2021 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie dokonania regulacji wysokości płacy zasadniczej pracowników parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – KS-S.0003.7.2021 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie realizacji „Koncepcji przebiegu tras rowerowych EuroVelo 2 i EuroVelo 9 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – KS-S.0003.6.2021 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 25.06.2021 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 24.06.2021 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2021 Karta informacyjna 342/2021. Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/3/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego Wojskowym Zakładom Lotniczym Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy. Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 uchwała Nr 22/878/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.06.2021 WZP.272.26.2021 Usługa przeprowadzki stanowisk pracy pomiędzy budynkami Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu i pomieszczeniami najmowanymi na potrzeby Urzędu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 uchwała Nr 22/877/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 uchwała Nr 22/876/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelno (ul. Jesionowa) Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 uchwała Nr 22/875/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowań ulic: Szymborska – Marulewska – Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska – Cegielna wraz z odcinkiem ul. Cegielnej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 uchwała Nr 22/874/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowa) w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 uchwała Nr 22/873/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 uchwała Nr 22/872/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100431C (ul. Wesoła) w miejscowości Brąchnowo, gmina Łubianka Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 uchwała Nr 22/871/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km w zakresie przejazdu przez miejscowość Niewieścin Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 uchwała Nr 22/870/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 16.06.2021 r. Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/TZ/2021 w dniu 9 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na dz. nr 256/3, obręb 0009 Myśliwiec, gmina Ryńsk. Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 22/TZ/2021 w dniu 9 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza energetycznego (zalicznikowe), instalacji odbiorczej podmiotu przyłączanego (wewnętrznej linii zasilającej) służącej do obsługi obiektu radiokomunikacyjnego (OR) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10698_L201_Prądocin_001_B (ORx201-003910-XXX-01) dla modernizacji linii kolejowej nr 201, km 3,910 na dz. nr 46/1, obręb 0009 Leszyce, w miejscowości Prądocin, gmina Nowa Wieś Wielka. Szczegóły
« 1 2 3 4 1 351 1 352 »