Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2021 28.06.2021 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 25.06.2021 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 25.06.2021 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 24.06.2021 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 Oferta z dnia 11 czerwca 2021 r. (data wpływu: 16.06.2021 r.) złożona przez Fundacja „o To Chodzi Edukacja Bez Granic” Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 21.06.2021 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.06.2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/KW/2021 w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr: 7 i 4/7, obręb 174 przy ul. Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy. Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/891/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu konkursu „Pomysłowy witacz dożynkowy 2021” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/890/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/889/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/888/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/887/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/886/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbiorów biblioteki brajlowskiej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej pozyskania i wstępnego opracowania danych z urządzeń mobilnych (tj. informacje charakteryzujące użytkowników smartfonów oraz tabletów w określonych lokalizacjach) Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/885/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbiorów biblioteki czarno drukowej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/884/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/883/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Wynik kontroli zamówienia publicznego – kontrola nr 71_2020_2021 Szczegóły
« 1 2 3 4 1 352 1 353 »