Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2021 21.05.2021 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 20.05.2021 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 10.05.2021 uchwała Nr 16/592/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 10.05.2021 uchwała Nr 16/575/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 cz. 2” Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2021 uchwała Nr 15/571/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla wzmocnienia transferu wiedzy oraz współpracy na rzecz realizacji procesów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2027 – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2021 Karta informacyjna 257/2021. Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., na eksploatację instalacji do produkcji trinitrotoluenu i dinitrotoluenu (DNT/TNT) wraz z podczyszczalnią ścieków oraz denitracji kwasów oraz do produkcji: pentrytu, oktogenu, heksogenu i nitrotriazolonu (PETN/HMX/RDX/NTO). Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.7.2020, stanowiąca zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., na eksploatację instalacji do produkcji trinitrotoluenu i dinitrotoluenu (DNT/TNT) wraz z podczyszczalnią ścieków oraz denitracji kwasów oraz do produkcji: pentrytu, oktogenu, heksogenu i nitrotriazolonu (PETN/HMX/RDX/NTO), eksploatowanych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 17.05.2021 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Jarosław Katulski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Michał Krzemkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Oferta z dnia 7 maja 2021 r. złożona przez Społeczno-Kulturalne i Sportowe Stowarzyszenie KLUB „BĘTLEWIA”. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Łukasz Krupa – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.05.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 17/2021 Szczegóły
« 1 2 3 4 1 328 1 329 »