Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała Nr 27/1125/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwot dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Uchwała Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 uchwała Nr 29/1238/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Zarządzenie Nr 53/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 uchwała Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13/2021 – II tura Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Zarządzenie Nr 52/2021 Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała Nr 27/1124/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała Nr 27/1123/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała Nr 27/1122/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała Nr 27/1121/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała Nr 27/1110/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.01.04.03-04-0003/19-002_278.2021 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała Nr 27/1109/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała Nr 27/1108/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.02.00-04-0014/20-002_145.2021 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała Nr 27/1107/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.07.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.07.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.07.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ANALIZ FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 32/2021 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 375 1 376 »