Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2021 Wynik kontroli zamówienia publicznego – kontrola nr 81/2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 23.07.2021 Uchwała Nr 27/1080/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.07.2021 Uchwała Nr 27/1079/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Szczegóły
Akty prawne 23.07.2021 Uchwała Nr 27/1078/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.07.2021 Uchwała Nr 27/1077/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.07.2021 Uchwała Nr 27/1076/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.07.2021 Uchwała Nr 27/1075/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Wynik kontroli zamówienia publicznego – kontrola nr 91/2020/2021 Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Wynik kontroli zamówienia publicznego – kontrola nr 113/2020/2021 Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2021 WZP.272.37.2021 Przygotowanie projektu, wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska wystawienniczopromocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego EXPO REAL 2021 Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Wynik kontroli zamówienia publicznego – kontrola nr 89/2020/2021 Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Wynik kontroli zamówienia publicznego – kontrola nr 107/2020/2021 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2021 Karta informacyjna 445/2021. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2021 Karta informacyjna 446/2021. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Oferta z dnia 19 lipca 2021 r. złożona przez Fundację Społeczno Charytatywną Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2021 Karta informacyjna 435/2021. Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.07.01.00-04-0002/20-001_277.2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 371 1 372 »