Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.07.01.00-04-0053/19-001_295.2021 Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.07.01.00-04-0073/20-001_593.2020 Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.04.00-04-0001/19-002_353.2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Karta informacyjna 458/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek, ulica Zielony Rynek 11/13 we Włocławku na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Karta informacyjna 452/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zakładowi Zieleni i Usług Komunalnych, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Karta informacyjna 451/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzew. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.07.2021 Nabór kandydatów na wolne stanowisko księgowy/kierownik gospodarczy (stanowisko łączone dla jednej osoby) Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.04.02.00-04-0003/20-002_63.2021 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2021 Zarządzenie Nr 51/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.02.01.00-04-0001/18-010_385.2021 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2021 Zarządzenie Nr 50/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2021 Nabór na wolne stanowisko – Głównego Księgowego Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/TZ/2021 w dniu 14 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w km 417 + 941 na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew na dz. nr 118/4, obręb 0018 Skarszewo, gmina Świecie. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/CP/2021 w dniu 14 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2xDN200/315 na dz. nr: 41/2, 173, 190 i 287, obręb 342 do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fordońskiej 413-433 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/CP/2021 w dniu 14 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 153/12, 153/10, 154/9, 154/11, 154/7, 155/11, 118/5, 118/7, 155/7, 155/9, 156/2, 157/5, 157/7, 158/6, 158/10, 158/8, 159/6, 159/4, 160/18, 160/20, 150, 123/5, 160/22, 160/13, 160/24, 127/5, 123/7, 124/2, 123/4, 124/1, 104/2, 120/3, 123/9 w miejscowości Słębowo, gmina Żnin. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/CP/2021 w dniu 14 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy ø 63 mm oraz przyłącza gazowego o średnicy ø 32 mm średniego ciśnienia dla budynku handlowo-usługowego (budynek istniejący) na dz. nr: 1517/2, 1606/3, 1621/4, obręb 0001 Brodnica-Miasto przy ul. Podgórnej 27 w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/CP/2021 w dniu 14 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na dz. nr: 254/6, 264/4, 268/4 w miejscowości Stary Dwór, obręb Stary Dwór, gmina Koronowo. Szczegóły
Akty prawne 16.07.2021 Zarządzenie Nr 49/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2021 Karta informacyjna 450/2021. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego – decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AMK ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. na eksploatację instalacji do produkcji granulatu politereftalanu etylenu (PET) metodą ciągłą, zlokalizowanej we Włocławku przy ulicy Krzywa Góra 19. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2021 Karta informacyjna 449/2021. Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/02/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Prądocin, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 1 371 1 372 »