Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 43/1972/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 785/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 786/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 784/2017 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Oferta z dnia 14 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu: 15.11.2017 r.) złożona przez Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 783/2017 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Ogłoszenie Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wszczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z kandydatem rekomendowanym przez komisję konkursową – dr. Henrykiem Pawłem Dąbrowskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.11.2017 Najem dwudziestu pięciu sztuk kolorowych i monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz wdrożenie systemu wydruku Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 21.11.2017 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Karta informacyjna 776/2017 Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Karta informacyjna 773/2017 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Informacja publiczna o przyjęciu czterech programów ochrony powietrza oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania tych dokumentów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Karta informacyjna 772/2017 Szczegóły
« 1 2 839 840 841 842 843 1 352 1 353 »