Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 367/2017 Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 porządek obrad XXXIV sesji Sejmiku WK-P – 26 czerwca 2017 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 366/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 365/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 364/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 363/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 362/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1044/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 361/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1043/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 360/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 359/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1042/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 358/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1041/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1040/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I.7222.1.2015/DM, wydanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin w Puszczy Miejskiej. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1039/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na procedowanie wyboru najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 357/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1038/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej w trakcie prac Podkomisji IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 oraz Podkomisji IZ EFRR w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 Szczegóły
« 1 2 922 923 924 925 926 1 349 1 350 »