Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1015/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1014/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1013/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1012/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, gmina Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1011/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim o chodnik na odcinku Brześć Kujawski – Falborek – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1010/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1009/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1008/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1007/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1006/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1005/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1004/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1003/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.06.2017 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1002/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1001/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1000/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.06.2017 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/999/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/998/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 926 927 928 929 930 1 351 1 352 »