porządek obrad I sesji Sejmiku WK-P – 19 listopada 2018 r.

Porządek obrad I sesji

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 19 listopada 2018 r.

godz. 11:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian