porządek obrad XLI sesji Sejmiku WK-P – 5 lutego 2018 r.

Porządek obrad

XLI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 5 lutego 2018 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXXIX, XL sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja na temat oceny bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. – przedstawia komendant wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała.
 4. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2017 – przedstawia kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Aleksandrów Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 1/18.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza
  – projekt Zarządu Województwa – druk nr 2/18.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 3/18.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin – projekt Zarządu Województwa – druk nr 4/18.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 5/18.
 10. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian