porządek obrad XV-nadzwyczajnej sesji Sejmiku WK-P – 9 marca 2020 r.

Porządek obrad

XV – nadzwyczajnej sesji

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 9 marca 2020 r.

1. Otwarcie sesji – początek godz. 11.00, w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.

2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum.

3. Informacja o sposobie przygotowania służb odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku z wystąpieniem zagrożeń związanych z koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim.

4. Informacja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonej na budowę i modernizację dróg kolejowych, a także dotychczasowych działań podjętych w celu modernizacji regionalnych dróg kolejowych w obecnej, jak i przyszłej perspektywie finansowej RPO.

5. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian