porządek obrad XVI sesji Sejmiku WK-P – 12 marca 2020 r. – odwołana

Porządek obrad

XVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 12 marca 2020 r.

  1. Otwarcie sesji – początek godz. 14.00, w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
  2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum.

  1. Informacja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonej na budowę i modernizację dróg kolejowych, a także dotychczasowych działań podjętych w celu modernizacji regionalnych dróg kolejowych w obecnej, jak i przyszłej perspektywie finansowej RPO.
  2. Zamknięcie sesji.

Informacje

Rejestr zmian