porządek obrad XVII sesji Sejmiku WK-P – 14 marca 2016 r.

Porządek obrad

XVII – nadzwyczajnej sesji

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 14 marca 2016 r.

  1. Otwarcie sesji – początek godz. 1330, sala nr 4 w Urzędzie Miasta we Włocławku, ul. Zielony Rynek 11/13.
  2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum.

  1. „Województwo kujawsko-pomorskie − teraźniejszość i wyzwania rozwojowe” − wystąpienie marszałka województwa Piotra Całbeckiego:

– realizacja wykonania perspektywy finansowej 2007-2013,

– założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

  1. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie zmiany w zakresie ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków UE w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 – projekt Zarządu Województwa.
  2. Debata:

– wystąpienia zaproszonych gości,

– dyskusja radnych województwa.

  1. Zamknięcie sesji.

* Przed rozpoczęciem obrad nadzwyczajnej sesji nastąpi podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Brześć Kujawski, dotyczącego podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogi wojewódzkie nr 265 i 270”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian