porządek obrad XXIII sesji Sejmiku WK-P – 29 sierpnia 2016 r.

Porządek obrad

XXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 29 sierpnia 2016 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXII sesji Sejmiku.

 1. Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 2. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 3. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. – przedstawia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jerzy Kasprzak.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 79/16.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 81/16.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 90/16.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt Zarządu Województwa – druk nr 96/16.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 83/16.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 84/16.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 85/16.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Żninie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 86/16.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 87/16.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 88/16.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Inowrocławiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 89/16.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 95/16.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” (Koronowo) – projekt Zarządu Województwa – druk nr 91/16.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” (Szubin) – projekt Zarządu Województwa – druk nr 92/16.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Koronowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 93/16.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Szubinie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 94/16.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (dot. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku) – projekt Zarządu Województwa – druk nr 80/16.
 22. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 23. Interpelacje i zapytania Radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 25. Wolne głosy i wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian