porządek obrad XXIV sesji Sejmiku WK-P – 26 września 2016 r.

Porządek obrad

XXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 26 września 2016 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXIII sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie – podsumowanie działań zrealizowanych w 2015 roku w ramach „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020” – przedstawia dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adam Szponka.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 105/16.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 106/16.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza – projekt Zarządu Województwa – druk nr 108/16.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 82/16.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 100/16.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Świeciu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 101/16.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania – projekt Zarządu Województwa – druk nr 102/16.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 103/16.
 12. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian