porządek obrad XXVI – nadzwyczajnej sesji Sejmiku WK-P – 8 listopada 2016 r.

Porządek obrad

XXVI – nadzwyczajnej sesji

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 8 listopada 2016 r.

  1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
  2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum.

  1. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej, działalności operacyjnej oraz planach inwestycyjnych Portu Lotniczego
    Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
  2. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian