porządek obrad XXXIV sesji Sejmiku WK-P – 26 czerwca 2017 r.

Porządek obrad

XXXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 26 czerwca 2017 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2016 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 64/17.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 65/17.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 55/17.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 51/17.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 52/17.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 50/17.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości – projekt Zarządu Województwa – druk nr 56/17.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości – projekt Zarządu Województwa – druk nr 57/17.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości – projekt Zarządu Województwa – druk nr 58/17.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Włocławek– projekt Zarządu Województwa – druk nr 59/17.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 53/17.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 61/17.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 62/17.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy – druk nr 63/17.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 54/17.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 60/17.
 20. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.

 

– materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian