porządek obrad XXXVIII sesji Sejmiku WK-P – 27 listopada 2017 r.

Porządek obrad

XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 27 listopada 2017 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1030, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja nt. audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Informacja dotycząca stanu oraz uwarunkowań formalno-prawnych realizacji stopnia wodnego poniżej Włocławka – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 159/17.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 157/17.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 147/17.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 141/17.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 153/17.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 154/17.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 142/17.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 143/17.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 160/17.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 171/17.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 144/17 (dot. Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – s.p.z.o.z).
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 145/17 (dot. Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – s.p.z.o.z).
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – projekt Zarządu Województwa – druk nr 174/17.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji – projekt Zarządu Województwa – druk nr 146/17.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 148/17.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 151/17.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 152/17.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania – projekt Zarządu Województwa – druk nr 158/17.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 161/17.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – projekt Zarządu Województwa – druk nr 162/17.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich – projekt Zarządu Województwa – druk nr 163/17.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie – projekt Zarządu Województwa – druk nr 164/17.
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich – projekt Zarządu Województwa – druk nr 165/17.
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 166/17.
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 167/17.
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno Wronie” – projekt Zarządu Województwa – druk nr 168/17.
 31. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 169/17.
 32. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 170/17.
 33. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia roku 2018 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Przewodniczącego Sejmiku.
 34. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim 450. rocznicy urodzin królewny Anny Wazówny – projekt Przewodniczącego Sejmiku.
 35. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 36. Interpelacje i zapytania Radnych.
 37. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 38. Wolne głosy i wnioski.
 39. Zamknięcie sesji.

 

 

– materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian