Pozwolenie zintegrowane dla REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, w związku z prowadzeniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanej przy ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian