Program współpracy na 2018, procedury otwartych konkursów ofert na rok 2018 oraz regulamin pracy komisji konkursowych na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/629/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

do pobrania:

Program na rok 2018 (w załączniku)

———————————–

UCHWAŁA NR 47/2136/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

do pobrania pod linkiem: http://umwkp.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-47213617-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-22-listopada-2017-r-w-sprawie-procedur-zlecania-realizacji-i-rozliczenia-zadan-publicznych-dofinansowanych-z-budzetu-wojewodztwa/

Uchwała

Załącznik Nr 1 – ramowy wzór umowy

Załącznik Nr 2 – wzór korekty oferty w trybie konkursowym

Załącznik Nr 3 – wzór korekty oferty w trybie uproszczonym

Załącznik Nr 4 – ramowy wzór karty oceny realizacji zadania publicznego,

Załącznik Nr 5 – wzór zestawienia faktur (rachunków)

——————————————-

UCHWAŁA NR 47/2132/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

do pobrania pod linkiem: http://umwkp.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-47213217-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-22-listopada-2017-r-w-sprawie-regulaminu-pracy-komisji-konkursowych-powolanych-do-oceny-ofert-w-ramach-otwartych-konkursow-ofert/

Załącznik do uchwały

Załącznik Nr 1 do regulaminu – wzór oświadczenia o bezstronności

Załącznik Nr 2 do regulaminu – wzór karty oceny (konkurs)

Załącznik Nr 3 do regulaminu – wzór karty oceny (tryb pozakonkursowy)

Załącznik Nr 4 do regulaminu – wykaz ofert

Załącznik Nr 5 do regulaminu – wzór oświadczenia o zwrocie kosztów

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian