Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 został przyjęty Uchwałą Nr 46/2060/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian