protokół Nr I/18 z I sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 listopada 2018 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian