protokół Nr II/18 z II sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 grudnia 2018 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian