protokół Nr IX/19 z IX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 września 2019 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian