protokół Nr L/18 z L sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 października 2018 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian