protokół Nr X/19 z X sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 września 2019 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian