protokół Nr XIV/20 z XIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 lutego 2020 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian