protokół Nr XL/17 z XL sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 grudnia 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian