protokół Nr XLIX/18 z XLIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 września 2018 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian