protokół Nr XLVII/18 z XLVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 czerwca 2018 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian