protokół Nr XV/15 z XV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2015 r.

Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian