protokół Nr XXII/16 z XXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 czerwca 2016 r.

Protokoły sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian