protokół Nr XXIII/16 z XXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian