protokół Nr XXIV/16 z XXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 września 2016 r.

Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian