protokół Nr XXIX/17 z XXIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 lutego 2017 r.

Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian