protokół Nr XXVIII z XXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2016 r.

Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian