protokół Nr XXX/17 z XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 marca 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian