protokół Nr XXXI/17 z XXXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 kwietnia 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian