protokół Nr XXXII/17 z XXXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 maja 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian