Protokół NR XXXII/21 z XXXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 maja 2021 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian