protokół Nr XXXIII/17 z XXXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 5 czerwca 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian